Przenośniki płytkowe

Przenośniki płytkowe przeznaczone są do transportu butelek, słoików, puszek, kartonów i innych produktów. Przenośniki pełnią również funkcję stołu akumulacyjnego i zapewniają rytmiczne podawanie elementów do dalszych stanowisk.

Przenośniki muszą posiadać łańcuch o odpowiedniej szerokości, wykonany z tworzywa lub stali, przeznaczony do pracy prostej lub po łuku. Przenośniki mogą pracować w ruchu poziomym lub pod nachyleniem.

Przenośniki napędzane są poprzez zespół napędowy składający się z silnika i przekładni ślimakowej oraz kół napędowych i biernych.

Przenośniki wyposażone są w bandy wraz z regulowanymi trzymaczami, których zadaniem jest prowadzenie elementów na przenośniku oraz zapobieganie ich wypadaniu.

Przenośniki mogą być włączone do systemów transportowych różnych maszyn pakujących, etykietujących, linii rozlewniczych i innych systemów przenoszenia. Przenośniki wykonuje się w konfiguracji według uzgodnień z klientem i przygotowane są do włączenia do układu sterowania przez odbiorcę końcowego.