Stoły Obrotowe

Stoły obrotowe służą do gromadzenia podawanych przez przenośnik elementów (butelek, słoików, puszek, kartonów i innych produktów).

Przenośniki napędzane są poprzez zespół napędowy składający się z silnika i przekładni ślimakowej, wyposażone są w bandy wraz z regulowanymi trzymaczami, których zadaniem jest prowadzenie taśm na przenośniku oraz zapobieganie ich wypadaniu.

Przenośniki mogą być włączone do systemów transportowych różnych maszyn pakujących, etykietujących, linii rozlewniczych i innych systemów przenoszenia. Przenośniki wykonuje się w konfiguracji według uzgodnień z klientem i przygotowane są do włączenia do układu sterowania przez odbiorcę końcowego.